Da er allerede årets første måned passert!

02/13/2023 Av Eivind Aursøy

Vi ser med spenning frem til hva denne våren vil bringe. Her i REAL Næringsmegling AS avsluttet vi som forventet året 2022 med en liten nedgang i omsetningen i forhold til året før.

Storgata 11A Jessheim 082

Vi ser med spenning frem til hva denne våren vil
bringe. Her i REAL Næringsmegling AS avsluttet
vi som forventet året 2022 med en liten nedgang i

omsetningen i forhold til året før.

 

Inngangen til høsten 2022 ga oss ikke de beste
positive signalene, men høsten ble heldigvis langt
mer aktiv enn først forventet. Så til tross for en
liten omsetningsnedgang er vi allikevel fornøyd
med både omsetningen og resultatet.

Et par transaksjoner, som vi hadde forventninger til
skulle falle på plass i desember, ble omsetningsført
nå i januar og har gitt oss en god start på 2023.

Det samlede transaksjonsmarkedet i 2022 endte
på ca. 82. milliarder. Dette er ca. 10 milliarder over
den forventningen vi hadde ved inngangen av året.
Hvilke nivåer som nås i 2023 er vanskelig å si, men
trolig ender vi opp med omtrent det samme i år.
Vi er imidlertid rimelig sikre på at hovedvekten av
transaksjonene i år kommer til høsten.

I 2023 er det ca. 800 000 kvm med kontorlokaler
hvor leiekontraktene utløper i løpet av året. Mange
leietakere har tegnet nye leiekontrakter, men mange
«sitter fortsatt på gjerdet». Vi forventer derfor at det blir
et høyere aktivitetsnivå på utleie de neste månedene.
I Meierikvartalet, Lillestrøms nyeste og mest
urbane møtepunkt, har vi nylig overtatt utleie
av flotte kontorlokaler. Her er vi allerede i dialog
med en større lokal aktør som vurderer flytting.

Vi har snart vært etablert på Romerike i 33 år, og har
sett hvor vanskelig det er å få tak i leietakere som ikke
allerede er etablert her. «Jobben» har ofte bestått i å
flytte en leietaker fra en lokasjon til en annen, enten i
samme, eller i en av nabokommunene.

Lojaliteten til området er sterkt. Her i REAL
Næringsmegling AS har vi god oversikt over hvilke
aktører som til enhver tid beveger seg i markedet.
Vår leiesøkerdatabase teller nå 104 søkere, noe
som er litt under «normalt». Vi forventer en
økning her utover våren.

Kontakt oss gjerne for bistand ved både salgs- og
utleieoppdrag. Vi er 4 lokalkjente meglere som mer
enn gjerne stiller oss til disposisjon for å løse
flere oppdrag.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarli