Det går mot lysere tider

04/01/2018 Av Eivind Aursøy

Første kvartal er passert og vi har hatt en av de mest solfylte påskene i «manns minne». Det går mot lengre og lysere dager. Spørsmålet nå er om det ser like lyst ut i markedet for næringseiendommer? Vi har registrert at det det hittil i år er gjennomført færre transaksjoner enn for tilsvarende periode i fjor. For Romerike sin del er vår oppfatning at dette skyldes et for lite utbud av eiendommer. Den generelle usikker- heten som råder rundt finansiering, med varsel om stigende renter, har så langt påvirket vårt marked i svært liten grad. Det er fortsatt god etterspørsel,…

Realnytt 01 2018

Første kvartal er passert og vi har hatt en av de mest solfylte påskene i «manns minne». Det går mot lengre og lysere dager. Spørsmålet nå er om det ser like lyst ut i markedet for næringseiendommer?

Vi har registrert at det det hittil i år er gjennomført færre transaksjoner enn for tilsvarende periode i fjor. For Romerike sin del er vår oppfatning at dette skyldes et for lite utbud av eiendommer. Den generelle usikker- heten som råder rundt finansiering, med varsel om stigende renter, har så langt påvirket vårt marked i svært liten grad. Det er fortsatt god etterspørsel, men alt for få næringseiendommer å tilby investorene.

Vi har derfor sterk tro på en fortsatt god utvikling for Romerike. Her opplever vi for første gang på mange år at leieprisene viser en økt tendens, og at flere leietakere søker i vårt område. Økte leiepriser og
økt etterspørsel bidrar til å holde interessen oppe. Derfor tror vi at dette vil oppveie for utsiktene om en svak stigning i rentene.

I denne utgaven av bladet presenteres igjen et utvalg av hva vi har inne for salg og utleie. Her er det mange attraktive eiendommer å velge mellom. Dette enten man søker etter lokaler for leie eller ser etter et investeringsprosjekt.

Flere objekter er å finne på våre hjemmesider www.real.no, så ta gjerne en titt her.

Vurderes salg eller utleie av næringseiendom så leverer vi et salgs- og utleieopplegg som omfatter alle detaljer i transaksjonen. Overlates oppdraget til oss bistår vi i hele prosessen fra første befaring til eiendommen er overlevert.

Kontakt gjerne en av våre næringsmeglere for en nærmere prat om din eiendom eller lokale.

Vår nye kollega, Eirik Werner Frøytlog, er kommet godt i gang og har løst de fleste av sine oppdrag på sin korte tid hos oss. Eiriks betraktninger om markedet kan dere lese om på neste side.

Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig