Det går mot nok et spennende år

02/03/2021 Av Eivind Aursøy

Godt nytt år! 2020 er lagt bak oss. Til tross for en rekke negative spådommer på vårparten i fjor viser fasiten at det ble enda ett godt år for mange aktører som driver med næringseiendom. Transaksjonsnivået var høyt og prisene steg ytterligere.

RealNytt 01 2021

Godt nytt år! 2020 er lagt bak oss. Til tross for en rekke negative spådommer på vårparten i fjor viser fasiten at det ble enda ett godt år for mange aktører som driver med næringseiendom. Transaksjonsnivået var høyt og prisene steg ytterligere.

For vår del ble fjoråret bedre enn det foregående, så vi har all grunn til å være fornøyd. Det samme kan vi nok også si om kundene våre hvor mange realiserte gode gevinster dette året.

Nå er vi spente på hva 2021 vil bringe med seg. Vi er rimelig sikre på at aktivitetsnivået i transaksjonsmarkedet ikke vil bli lavere enn det var i 2020. Det er fremdeles god etterspørsel, rentene er lave, bankene er utlånsvillige og mange har penger på bok. Samlet sett er dette faktorer som vil bidra til fortsatt økt aktivitet og fortsatt prisøkning.

Markedet for lokaler til leie i vår region er noe nyansert. Vi opplever god etterspørsel etter kombinasjonslokaler bestående av lager og kontor. Imidlertid merker vi en noe mindre etterspørsel etter rene kontorlokaler, noe som også påvirker leieprisutviklingen på disse. Leietakerne har blitt mer forsiktige og ønsker i større grad mer fleksible og kortere leieavtaler enn tidligere.

Koronapandemien har tvunget oss inn på hjemmekontor og for mange bransjer fungerer dette inntil videre godt. Vi forventer likevel at kontormarkedet vil komme tilbake når hverdagen vår normaliseres igjen. Det skal bli spennende å se om tiden for åpne landskap er forbi? Flere aktører tror det går i denne retningen.

Her i REAL tror vi at de åpne landskapene vil bestå, men på en måte som gir rom for større fleksibilitet for medarbeiderne. Arealbehovet fremover vil trolig bli noe redusert til fordel for utvidet bruk av hjemmekontor.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig