Det går mot nytt år – og nye muligheter!

12/05/2022 Av Eivind Aursøy

Litt overaskende ble det ikke den forventede renteøkningen fra Norges Bank i november som markedet hadde forutsett. Til tross for at inflasjonstallene fortsatt er høye, og arbeids - markedet ser ut til og fortsatt strammes til så ser vi også tegn til at økonomien er i ferd med og nedkjøles.

Tærudgata 1

Litt overaskende ble det ikke den forventede
renteøkningen fra Norges Bank i november
som markedet hadde forutsett. Til tross for at
inflasjonstallene fortsatt er høye, og arbeids-
markedet ser ut til og fortsatt strammes til
så ser vi også tegn til at økonomien er i ferd
med og nedkjøles. Dette selv om Oslo børs
har løftet seg tilbake til samme nivå som ved
begynnelsen av 2022.

Det varsles fortsatt forsiktige renteøkninger fra
Norges Bank, men rentesettingen fremover vil
trolig gå mer gradvis.

Vi velger å tolke dette som positive nyheter for alle
som investerer i næringseiendom. Forutsigbarhet
er viktig for å få markedet tilbake der det har vært
de siste årene. Nå forventer vi ikke at markedet
skal «ta av» med det aller første, men en større
forutsigbarhet gjør prisingen enklere, for både
selgere og kjøpere. Med dette som utgangspunkt
forventes også en forsiktig oppgang i
transaksjonsvolumet.

I «Oslo-gryta» har det gjennom det siste året blitt
registrert stadig nye leieprisrekorder for kontor-
lokaler. Her på Romerike har vi normalt ligget litt
etter. Spørsmålet vi stiller oss er om det snart er
vår tur for å få en leieprisoppgang? I året som har
gått er det flere enn normalt som har søkt etter
lokaler, særlig i Oslo-området. Dette kan man kan
takke den sterke sysselsettingsveksten og et altfor
lite utbud av attraktive kontorlokaler for.

Knutepunktene på Romerike, som Lillestrøm og
Jessheim, har attraktive kontorlokaler å tilby til
leiepriser som definitivt kan konkurrere med Oslo
Sentrum. Vi blir ikke spesielt overrasket om vi ved
utgangen av neste år kan oppsummere med en
vekst i antall signerte leiekontrakter på kontorer i
vårt område.

Så nå krysser vi fingre for at 2023 blir året hvor
Oslo-bedriftene retter blikket sitt mot Romerike.

Vi avslutter årets siste utgave av REAL-Nytt med
å takke alle våre kunder for ett godt samarbeide i
året som har gått, og ønsker alle en riktig god jul
og ett godt nytt år.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig