Er hverdagen snart tilbake på Romerike?

06/17/2021 Av Eivind Aursøy

Sakte men sikkert ser det ut som at vi vender tilbake til en mer normal hverdag. Romerikskommunene er kommet godt i gang med vaksinasjonene og smittetrykket er på vei ned. Transaksjonsmarkedet «koker» fortsatt som om ingenting har skjedd. I leiemarkedet har det vært betydelig roligere, men nå ser vi at det også her er økt aktivitet.

RealNytt 03 2021

Sakte men sikkert ser det ut som at vi vender tilbake til en mer normal hverdag. Romerikskommunene er kommet godt i gang med vaksinasjonene og smittetrykket er på vei ned. Transaksjonsmarkedet «koker» fortsatt som om ingenting har skjedd. I leiemarkedet har det vært betydelig roligere, men nå ser vi at det også her er økt aktivitet.

I forrige utgave var vi innom statistikk for ledighet i Lørenskog og Lillestrøm kommune, som viste at ledigheten er ganske lav i forhold til gjennomsnittet for Oslo-regionen. Samtidig har vi gjennom pandemien notert oss at det er tegnet færre leieavtaler sammenlignet med et normalt år. Ledighetsstatistikken oppdateres om ca. en måneds tid. Vi venter i spenning på å kunne oppdatere med de siste tallene i neste utgave.

Det er igjen en økende etterspørsel etter lokaler og i løpet av våren har det blitt tegnet flere leiekontrakter via vårt kontor sammenlignet med samme periode i fjor. Vi registrer også flere nye leiesøkere enn hva vi har gjort på lenge, men databasen vår teller fortsatt færre søkere enn før pandemien.

Spesielt er vi spente på hvordan kontormarkedet vil utvikle seg fremover. Etterspørselen har vært laber det siste året, men nå ser vi endelig tendenser til økt etterspørsel også her.

Utleiemarkedet for verksted-, lager- og logistikkbygg er fortsatt sterkt. I dette markedet har etterspørselen vært jevn og vi har ikke merket noen negativ endring i forhold til de foregående årene.

Denne våren har vi bl.a. bistått Union Eiendomskapital AS med utleie av ca. 1.600 kvm, til Dunlop Hiflex AS i Jogstadveien 25, på Hvam. Vaktmesterkompaniet AS overtar rett over sommeren ca. 4.000 kvm bygningsmasse og et uteareal på ca. 19 daa. i Asakveien, Lillestrøm. I Trondheimsveien 183 på Skedsmokorset er vi i disse dager i sluttforhandlinger med 3 leietakere som skal ha hvert sitt lokale i et prosjektert kombibygg, som ferdigstilles Q1 2022.

På transaksjonssiden har vi fra forrige utgave av REAL-Nytt bl.a. signert kjøpekontrakter på både Skogveien 2, Jessheim og Blakerveien 107 og 109, Sørumsand. Salget av Gladbakkvegen 2, Råholt er i avslutningsfasen og vi venter avsluttet DD og signering i løpet av kort tid.

Selv om vi fortsatt i stor grad arbeider fra hjemmekontor er vi 100% tilgjengelige for å kunne bistå med nye oppdrag, enten dette gjelder søk-, utleie- eller salgsoppdrag. Kontakt oss gjerne.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig