Farten øker i leie-markedet – fokus på romerike

06/20/2022 Av Eivind Aursøy

Det skjer mye spennende i verden om dagen, og mye av dette skulle vi mer enn gjerne vært foruten. Til tross for stor global uro er det gledelig å se at farten øker forsiktig igjen i kontormarkedet her på Romerike.

Acr6517513308160 257917

Det skjer mye spennende i verden om dagen, og mye av dette skulle vi mer enn gjerne vært foruten. Til tross for stor global uro er det gledelig å se at farten øker forsiktig igjen i kontormarkedet her på Romerike.

Etter noen rolige pandemi-år i leiemarkedet er det særdeles positivt å se at interessen for kontorlokaler igjen er økende. Det er størst søkelys på de lokalene som har god beliggenhet ved de sentrale knutepunktene. Avstand til jernbane er spesielt viktig.

Vi ser at interessen for Lillestrøm by som ny kontordestinasjon er noe flere aktører vurderer. Dette gjelder også aktører som ikke er etablert på Romerike fra før. De neste årene vil det bli mange nye lokaler å velge mellom. Utvalget av ledige arealer
pr. i dag er ikke det rette til å klare det som etterspørres. Dette gjør at leieprisene har fått en forsiktig økning og at interessen for nærområdene også er mer i fokus. Med utbyggingen av Meierikvartalet og området som kommer ved varemessen vil utvalget i Lillestrøm by bli betydelig større. I tillegg er det nå bestemt at Oslo Met kommer til Lillestrøm. Vi tror at etableringen av skolen sammen med tilgang på både leiligheter, kontor- og forretningsarealer vil bli en bra kombinasjon for byen.

Transaksjonsmarkedet har så langt i år vært godt. Det er mange aktører som har sikret seg flere attraktive eiendommer denne våren. Vi er imidlertid noe bekymret for presset i rentemarkedet. Dette kommer til å tvinge frem et høyere avkastningskrav fra investorene som igjen vil gi lengre beslutningsprosesser og trolig også utsettelse av beslutninger.

Eiendommer med høyt fokus på bærekraft og bygg som er Breeam-sertifisert er noe som i større og større grad etterspørres av både leietakere og investorer. Disse byggene oppnår også en gunstigere finansiering av bankene.

Dette er siste utgave av REAL-Nytt før sommerferien. Det er fortsatt noen uker igjen til vi tar ferie, så kontakt oss gjerne om det er spørsmål vedrørende utleie og salg av næringseiendom på Romerike og i Oslo Nord.

En god sommer ønskes, når den tid kommer,
fra oss i REAL Næringsmegling AS.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Her kan du lese hele Realnytt online