Hett i transaksjonsmarkedet. Lengre prosesser på kontorutleie.

04/02/2019 Av Eivind Aursøy

Det er fortsatt mye kontorarealer til leie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt 02 2019

Det er fortsatt mye kontorarealer til leie på Romerike og i Oslo Nord. Et godt utgangspunkt for de som er i markedet for gode og sentrale lokaler til et leieprisnivå som ligger noen hakk lavere enn tilsvarende lokaler i Oslo.

I markedet for kombinasjonslokaler og rene lager- og verkstedlokaler er det, som det alltid har vært, en jevn og god etterspørsel og alt for få arealer å tilby.

Selv om tilbudet av kontorlokaler er stort ser
vi at ved å ha tålmodighet i prosessen kommer leiekontraktene på plass etter hvert. Spesielt
på Jessheim og i Lillestrøm har vi i årets første måneder fått på plass flere større avtaler på rene kontorlokaler. På noen av disse objektene har forhandlingene pågått i over et år. Vi har også leid ut kombinasjonslokaler i både Nittedal, Kløfta og på Jessheim.

Trykket i transaksjonsmarkedet er fremdeles høyt. Fortsatt er det flere kjøpere enn selgere
i markedet, og alt for få objekter ute.

Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter nå i mars, som forventet. Norges Bank varslet samtidig at de ser for seg ytterligere en økning
i løpet av de neste 6 månedene. Det skal bli spennende å se hvordan markedet reagerer.
Vi tror at til tross for dette vil det i liten grad, om i det hele tatt noen, endre etterspørselen etter Næringseiendom her på Romerike.

Kontakt oss gjerne om det er spørsmål om transaksjons- og utleiemarkedet på Romerike og i Oslo Nord. Vi er 4 stk. lokalkjente næringsmeglere som gjerne stiller opp for en prat.

GOD PÅSKE!


Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig