Kommunesammenslåing av Sørum, Fet og Skedsmo kommune

06/05/2019 Av Eivind Aursøy

For det som blir Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020, har REAL Næringsmegling AS fått i oppdrag å...

Realnytt 05 2019

For det som blir Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020, har REAL Næringsmegling AS fått i oppdrag å forestå salg av de næringseiendommer som blir overflødige i kommunene. Salgene omfatter også øvrige utviklings- og næringseiendommer som Kommunestyret beslutter å legge ut for salg.

Dette er et oppdrag vi ser frem til å komme i gang med. Vi har allerede påbegynt arbeidet med
de første salgsobjektene for Sørum kommune. Samlet utgjør dette foreløpig eiendommer som er taksert til ca. kr 68.000.000,-.

De første objektene vil vi påbegynne markeds-føringen av allerede nå i juni måned.

Hva som kommer på salgslisten fra Fet og Skedsmo kommune har vi foreløpig ikke mottatt oversikt på.

Som den eneste rene næringsmegleren som er etablert på Romerike tror vi den lokalkunnskapen vi besitter var viktig for vår oppdragsgivers valg av megler. Få kjenner dette markedet bedre enn oss, noe vi er sikre på vil komme vår oppdrags-giver til gode.

Selv om kommunens objekter skal markedsføres bredt tror vi at vårt investorregister, som nå teller over 700 potensielle kjøpere, vil komme svært godt til nytte i salgsarbeidet. Det er overveiende sannsynlig at de fleste kjøperne vil være å finne blant disse.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Dette er siste REAL-nytt før sommerferien. Vi benytter derfor anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig god sommer.

Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig