Koronavirus, børs, renter og næringseiendom.

03/26/2020 Av Eivind Aursøy

Da ble det Norges tur til å få koronaviruset inn i landet.

Realnytt 2020 02

Da ble det Norges tur til å få koronaviruset inn i landet.

Det var ikke annet å vente etter at viruset sakte men sikkert nærmet seg landegrensen. WHO har erklært at vi nå har en pandemi, børsen har stoppet brått opp og nervøsiteten i finansmarkedet er stor.

Norges Bank satte den 12. mars styringsrenten ned til 1,0%. Samtidig varslet de at det løpende vil vurderes ytterligere nedsettelser, om dette viser seg å være nødvendig. Dette for å kunne dempe tilbakeslaget i norsk økonomi med den usikker-heten som råder.

Spørsmålet vi stiller oss nå er hvordan dette vil påvirke vårt marked; Nemlig utleie- og salg av næringseiendommer? Det sier seg selv at med myndighetenes oppfordring til at vi skal holde oss hjemme, så blir det vanskelig både å ta inn nye oppdrag og foreta fremvisning av de eiendommene som ligger i vår portefølje.

Til tross for usikkerheten har vi de siste ukene omsatt flere eiendommer hos oss. Bl.a. er nå Industrivegen 10 på Jessheim, Solheimveien 44 i Lørenskog, Dyrskuevegen 26 og 28 på Kløfta og Kastellvegen 19A og 19B i Eidsvoll solgt. De to siste med DD-forbehold, som ventes positivt avklart innen kort tid.

Markedet har altså ikke helt stoppet opp, men at vi nå går på lavgir i en periode er det liten tvil om.
Selv om vi p.t. arbeider fra hjemmekontor er alle hos oss tilgjengelige for spørsmål. Mye kan gjøres både med utleie og salg av de eiendommene vi arbeider med, og mye kan gjøres for tilrettelegging av nye. Så ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Vår kontaktinfo finner dere på www.real.no.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig