Leiemarkedet på Romerike

04/06/2021 Av Eivind Aursøy

Fra vi flyttet fra Oslo i 1990 og etablerte vår virksomhet på Romerike har vi fått spørsmål om det finnes en oversikt over ledige arealer i de forskjellige kommunene. Inntil nylig har det ikke vært mulig å fremskaffe data på en effektiv måte. Endelig kan vi melde fra at vi har fått tilgjengelig det verktøyet som trengs for å få en samlet og god nok oversikt over markedet.

RealNytt 02 2021

Fra vi flyttet fra Oslo i 1990 og etablerte vår virksomhet på Romerike har vi fått spørsmål om det finnes en oversikt over ledige arealer i de forskjellige kommunene. Inntil nylig har det ikke vært mulig å fremskaffe data på en effektiv måte. Endelig kan vi melde fra at vi har fått tilgjengelig det verktøyet som trengs for å få en samlet og god nok oversikt over markedet.

Gjennom årene har vi blitt godt kjent med aktørene i Romerikemarkedet. I løpet av de 33 årene vi har vært etablert på Romerike har vi vært innom storparten av byggene her. Imidlertid har vi ikke før nå fått det rette verktøyet for å samle kunnskapen om hvilke bygg som har ledige arealer, og som kan gi oss et godt grunnlag for å kunne forutse mulige fremtidige flyttemønstre. Det er derfor hyggelig at vi nå kan presentere tallmateriale for markedet som det tidligere ikke har vært mulig å få en samlet god oversikt over.

Vi starter i denne utgaven med å se på Lørenskog og den delen av Lillestrøm som tidligere var Skedsmo kommune. Her er store deler av vår virksomhet, med både utleie- og salgsoppdrag, etablert.

I Lørenskog er det 186 næringsbygg, som samlet har et areal på 787 234 kvm. I 13 av disse byggene er det p.t. meldt ledig samlet 17 164 kvm, som er ca. 1 000 kvm mindre enn det var ved utgangen av 1. halvår 2020.

I Lillestrøm kommune, og det området som tidligere var Skedsmo kommune, er 713 næringsbygg, som samlet har et areal på 1 959 628 kvm. I 42 av disse byggene er det p.t. meldt ledig samlet 35 961 kvm, som er ca. 4 700 kvm mindre enn det var ved utgangen av 1. halvår 2020.

Med utgangspunkt i disse tallene ser vi at ledigheten er forholdsvis stabil, og med en høy utleiegrad. I Lørenskog er det målt en ledighet på 2,2% og i tidligere Skedsmo er det målt en ledighet på 1,8%. Dette er tall som ligger langt under gjennomsnittstallet for Osloregionen som viser en ledighet på 4,7%.

Har du spørsmål om «ditt område» og ønsker en prat med oss, enten dette gjelder salg eller utleie, så kontakt oss gjerne.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig