Mange blendes av gode tilbud

11/02/2020 Av Eivind Aursøy

Interessen for næringseiendom på Romerike er økende og vårt investorregister øker stadig med nye interessenter. Vår database med potensielle kjøpere består p.t. av i overkant av 800 stykker med særskilt fokus på eiendommer i vårt område; Romerike og Oslo Nord.

Realnytt 2020 04

Interessen for næringseiendom på Romerike er økende og vårt investorregister øker stadig med nye interessenter. Vår database med potensielle kjøpere består p.t. av i overkant av 800 stykker med særskilt fokus på eiendommer i vårt område; Romerike og Oslo Nord.

REAL Næringsmegling AS rundet 33 år i august, og vi er den næringsmegleren som uten tvil har lengst erfaring på Romerike.

Vår lange erfaring i markedet er nok årsaken til at vi får mange henvendelser om dagen fra eiere av næringseiendommer. Spesielt henvender mange seg som har fått forespørsel om salg av sine eiendommer direkte fra potensielle kjøpere. Eierne henvender seg til oss for å få råd om pristilbudene de har fått samsvarer med det som er en «riktig markedspris».

Vi er veldig klare i våre råd vedr. dette: Rett markedspris får man kun ved å tilby eiendommen til hele markedet. «Off Marked-salg» er sjeldent den beste løsningen for selger.

Ved direkte henvendelser og ved mottakelse av det som ser ut til å være ett godt tilbud er det stort sett alltid mer «å gå på». I tillegg er ofte salgsprossen lang. Grunnlagene for tilbudene inkluderer dessuten ofte en rekke forbehold, som skal avklares i ettertid. Konsekvensen kan derfor bli en lavere pris.

Dersom salget tilrettelegges av oss avklares de aller fleste spørsmål i forkant. Vi lager omfattende prospekter, som inkluderer alle nødvendige opplysninger og dokumenter. I tillegg foretar vi oppgjørsarbeidet. Ved våre presentasjoner bortfaller en eventuell etterfølgende DD helt, eller reduseres betraktelig.

Markedet er fullt av investorer som sitter på mye penger og rentene er historisk lave. Dette gjør sitt til at mange er villige til å strekke seg langt for å sikre seg gode investeringsobjekter. Objektene fortjener derfor oppmerksomhet fra flere enn kun en interessent.

I denne utgaven av REAL-Nytt har vi forsidebilde fra Heia Industriområde i Fetsund, der vi i Trykkeriveien 1 har de tidligere lokalene til Aktietrykkeriet for utleie. Heia er et veletablert industriområde som ligger knappe 10–12 minutter fra Lillestrøm sentrum, som både leietakere og investorene nå har økt fokus imot.

Ring oss gjerne vedrørende spørsmål og næringseiendom enten dette gjelder salg eller utleie.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig