Normalisert hverdag igjen

02/22/2022 Av Eivind Aursøy

Vi har endelig lagt 2021 bak oss. Ett år hvor en stor del av arbeidstiden, for de fleste kontormedarbeidere i landet vårt, ble tilbragt på hjemmekontor. Nå kan vi forhåpentligvis se frem til at hverdagen etter hvert normaliseres selv om det fremdeles ventes jevn økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

RealNytt 01 2022

Vi har endelig lagt 2021 bak oss. Ett år hvor en stor del av arbeidstiden, for de fleste kontormedarbeidere i landet vårt, ble tilbragt på hjemmekontor. Nå kan vi forhåpentligvis se frem til at hverdagen etter hvert normaliseres selv om det fremdeles ventes jevn økning i smittetall og sykehusinnleggelser.

Til tross for en noe mer utfordrende arbeids­situasjon hadde vi i REAL Næringsmegling AS et høyt og jevnt aktivitetsnivå gjennom hele året. Vi endte til slutt året rett under «all time high», både omsetnings­ og resultatmessig. Antall gjennomførte transaksjoner ble akkurat det samme som året før, men med betydelig høyere gjennomsnittlige formidlingsverdier (+ 167%). Dette forteller oss at det å investere i eiendom på Romerike er mer attraktivt enn noen gang.

Riktignok inngikk vi i 2021 noen færre leiekontrakter enn året før, og fortsatt er etterspørselen etter rene kontorlokaler utfordrende i vårt område. Til tross for enkelte utfordringer ser vi igjen en økende interesse for kontorer i de mest sentrale områdene. I Lillestrøm kommer det etter hvert flere nye kontorbygg og enda flere planlegges oppført fremover. Med sin sentrale beliggenhet, med kort togavstand til både Oslo og Gardermoen, har vi stor tro på at flere kontorbedrifter vil etablere seg i området de neste årene.

Det er god etterspørsel etter lager­ og kombinasjons­eiendommer, noe det har vært i mange år. Spesielt er det de sentrale knutepunktene med god adkomst til motorveien som etterspørres. Markedet foretrekker i større grad bygg av nyere dato, og spesielt «skredderstrøm» er attraktivt.

Romerike er et attraktivt område for å investere i næringseiendom, og vi tror det blir et høyt aktivitetsnivå i transaksjonsmarkedet også i år. Det knytter seg likevel stor spenning til utviklingen på børsen, inflasjonen og rentenivået, og ikke minst hvordan dette kan påvirke markedet fremover.

Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Her kan du lese hele Realnytt online