Det fortsetter….

08/01/2018 Av Eivind Aursøy

Det blir stadig vanskeligere for investorer å finne gode objekter. Det er mange om beinet på de mest attraktive og de mest sentralt beliggende eiendommene.

Realnytt 03 2018

I forrige utgave av REAL-NYTT skrev vi om at temperaturen var høy i transaksjonsmarkedet.

Fasiten er at av de 6 næringseiendommene vi markedsførte i juni-utgaven så er 3 av disse solgt i løpet av sommeren, og vi er i forhandlinger på 2 av de siste 3. Her venter vi å være i mål i løpet av kort tid. Det siste objektet ble leid ut i stedet for å bli solgt.

Transaksjonsmarkedet er med andre ord fort- satt hett, og vi ser at vi går en svært spennende høst i møte.

I denne utgaven legger vi ut 5 stk. nye investerings- objekter, som vi forventer god respons på. Ytterligere 2 eiendommer er det også signert salgsoppdrag på. Disse lanserer vi i neste utgave av bladet.

For søkere etter lokaler til leie har vi et rikt utvalg i hele vår region. Dette enten man ser etter lager, kontor eller forretningslokaler.

For utleiere kan det være verdt å vite at det er godt med henvendelser fra leietakere. Vår data- base med potensielle leietakere teller p.t ca. 220 stk. Hittil i år har vi fått signert flere leiekontrakter enn på samme tid i fjor. Mange av disse til den typiske «Romerike-leietakeren», som ofte søker etter kombinasjonslokaler.

Har du en næringseiendom som vurderes solgt, eller et lokale det ønskes bistand på å få leid ut så kontakt oss gjerne. Våre meglere har fortsatt kapasitet til flere oppdrag.

Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig