Off marked salg og konfidensielle bud

10/01/2018 Av Eivind Aursøy

I flere av de geografiske områdene vi opererer i får vi tilbakemeldinger fra våre oppdragsgiverepå at de får bud på sine eiendommer direkte fra investorer. Budene er stort sett gode, og kan være vanskelige å si nei til dersom man har gått med tanker om at man kanskje ønsker selge.Men selv ved et godt bud utelukker ikke det muligheten for å få en enda bedre pris.

Realnytt 04 2018

Det blir stadig vanskeligere for investorer å finne gode objekter. Det er mange om beinet på de mest attraktive og de mest sentralt beliggende eiendommene.

Dette har medført økt fokus mot eiendommer som tidligere ble ansett å ligge i randsonen. Fokuset har også endret seg i enda større
grad i retning mot kombinasjonseiendommer, bestående av lager-, industri- og kontorlokaler.

I flere av de geografiske områdene vi opererer i får vi tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere
på at de får bud på sine eiendommer direkte fra investorer. Budene er stort sett gode, og kan være vanskelige å si nei til dersom man har gått med tanker om at man kanskje ønsker selge.

Men selv ved et godt bud utelukker ikke det muligheten for å få en enda bedre pris.

Best pris får man stort sett alltid ved å gå bredt ut i markedet!

En ny trend, som vi meglere ikke er spesielt glade for, er at det i stadig større grad kommer konfidensielle bud. Disse budene gir sterke føringer for hva, om i det hele tatt noe, som kan opplyses til andre potensielle kjøpere. Slike bud gjør det vanskelig for selger å ta beslutning,

og setter samtidig også megler i en dårlig posisjon i forhold til andre interessenter, om de
blir akseptert.

Vår anbefaling er at selgere bør si klart nei til konfidensielle bud, samtidig som vi oppfordrer budgivere til og ikke legge inn bud konfidensielt. Dette er det mest ryddige og gir trygghet for at man får en riktig markedspris for eiendommen, enten man er selger eller kjøper.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig