Økte renter, økende inflasjon. Hva med prisingen av næringseiendom nå?

10/20/2021 Av Eivind Aursøy

Norges Bank besluttet enstemmig den 22. september å heve styringsrenten fra 0,0% til 0,25%. Sentralbanksjefen utalte i den forbindelse at en forsiktig normalisering av økonomien tilsier at det også er riktig og normalisere styringsrenten.

RealNytt 05 2021

Norges Bank besluttet enstemmig den 22. september å heve styringsrenten fra 0,0% til 0,25%. Sentralbanksjefen utalte i den forbindelse at en forsiktig normalisering av økonomien tilsier at det også er riktig og normalisere styringsrenten.

Allerede nå er det overveiende sannsynlig at det kommer en ny økning allerede i desember. Prognosen for styringsrenten tilsier at rentene vil øke gradvis gjennom de neste årene.

Mandag 11. oktober kom det ferske tall fra SSB, som viser at inflasjonen de siste 12 månedene var på hele 4,1%. Vi må 5 år tilbake i tid til sist vi opplevde det samme.

Nå melder spørsmålet seg om hvordan dette vil påvirke prisen på næringseiendommer?

Bankene vil naturlig nok følge styringsrenten og vil nok også se nærmere på risikopåslaget. I den andre enden vil økt inflasjon gi økte leieinntekter.

Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i norsk økonomi hvor de fleste bedriftene tjener godt med penger og aktiviteten generelt er høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitets-utnyttelsen nærmer seg et normalt nivå.

Vi tror derfor at i det korte bildet tåler investorene høyere renter og leietakerne en oppjustering av leiene. Bankene fylles opp med innskudd. I 2020 ble innskuddene doblet fra 59 milliarder til 120 milliarder. Det er med andre ord nok penger å ta av. Med den likviditeten som er tilgjengelig i markedet ligger alt til rette for et fortsatt godt marked for investeringer i næringseiendom.

Ved spørsmål om utleie- eller transaksjons-markedet, så kontakt oss gjerne.

 

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig