Optimismen er tilbake

05/29/2020 Av Eivind Aursøy

Etter noen roligere måneder er aktivitetsnivået igjen økende. Samtidig med at børsene har hentet seg inn merker vi også at investeringslysten har kommet tilbake for fullt i næringseiendom.

Realnytt 2020 03

I forrige utgave av REAL-nytt (mars) skrev vi om styringsrenten som var satt ned til 1%. Som forventet har Norges Bank foretatt to rentenedsettelser etter dette, og nå er den på 0%. Bankene har denne gangen vært raske med å følge etter. Finansiering av næringseiendommer har aldri vært gunstigere enn nå.

Dette er godt nytt for alle som skal investere
i næringseiendom.

Etter noen roligere måneder er aktivitetsnivået igjen økende. Samtidig med at børsene har hentet seg inn merker vi også at investeringslysten har kommet tilbake for fullt i næringseiendom.

Vi ser at de investorene som posisjonerer seg
i markedet for rene avkastningseiendommer i større grad enn tidligere ser etter eiendommer som har solide leietakere. Dette er viktigere enn noen gang, da det fortsatt råder en viss usikker-het i flere bransjer. Risikoen ved utleie av ledige lokaler har økt, og vi ser at leietakere i større grad ønsker større fleksibilitet i leiekontraktene med hensyn til oppsigelsesmulighet og varighet. Dette er noe investorene også har registrert.

Vi registrerer stadig flere søkere etter bygg til eget bruk, noe som er naturlig etter at rentene har falt. Selv om det er en viss risiko ved å eie sitt eget bygg gjør de lave rentene sitt til at «egenleien» kommer gunstigere ut enn ved å leie hos andre.

Det er god likviditet blant både investorer og bedrifter på jakt etter egne næringseiendommer. Med dagens lave bankrenter og mange som har
«penger på bok», søkes det etter bedre avkastning og lavere risiko enn hva man ellers kan oppnå i dagens marked andre steder.

Har du en næringseiendom som vurderes solgt, eller et lokale som skal leies ut så kontakt oss gjerne for en prat.

Hos oss satser vi på full fart mot sommeren!

Vår kontaktinfo finner dere på www.real.no.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig