Øvre Romerike – Et vekstområde

11/02/2020 Av Eivind Aursøy

Vi erfarer stadig et økende antall transaksjoner på Øvre Romerike. I områder som vi tidligere opplevde at både salg- og utleieoppdragene tok noe tid å løse, ser vi nå at det er flere interessenter som melder seg.

Realnytt 05 2020

Vi erfarer stadig et økende antall transaksjoner på Øvre Romerike. I områder som vi tidligere opplevde at både salg- og utleieoppdragene tok noe tid å løse, ser vi nå at det er flere interessenter som melder seg.

På Kløfta og på Jessheim har markedet vært godt i mange år allerede. Med stadig nye etableringer er det pr. i dag ikke lett å sikre seg gode tomter. Det er også stor interesse for eksisterende bygg av både investorer og leietakere.

Fra å være et marked med stort sett bare lokale aktører kommer det nå langt flere «utenfra» som melder sin interesse for Øvre Romerike.

Spesielt har vi gjennom de siste årene erfart den stadig økende etterspørselen etter lager- og kombilokaler i områdene nord og vest for Gardermoen. Her kan spesielt nevnes ØRN/Øvre Romerike Næringspark og det nye næringsområdet GVN/Gardermoen Vest Næringspark. Begge områdene er godt tilpasset lager og logistikk og har kort vei til E6 og Oslo Lufthavn Gardermoen.

For boliginvestorene er det i de mer by-pregede områdene hvor interessen er stor. Her er Eidsvoll/Råholt et godt eksempel på områder som har utmerket seg spesielt gjennom de siste årene.

Vi har nettopp lagt ut en næringsregulert tomt på ca. 15,2 Da, i Skinnstudumpa 19, beliggende rett ved E6 på Dal/Eidsvoll.

Om kort tid legger vi også ut for salg en sentrumseiendom i Jessheim, samt en utviklingstomt i Eidsvoll sentrum/Sundet. I tillegg har vi nylig verdivurdert flere eiendommer som vi forventer kommer for salg ila. høsten.

På oppdrag fra Starco Norge AS, skal vi bistå med utleie av 2 stk. effektive lagereiendommer beliggende på ØRN og Kløfta. Begge med ca. 4.000-4.500 kvm bygg samt tilhørende tomt på ca. 9.500-12.000 kvm.

Det skjer mye i vårt område i høst. Vi oppfordrer derfor investorer, søkere etter lokaler for leie eller kjøp, samt de som har behov for bistand til salg eller utleie å ta kontakt med oss. Ingen kjenner næringsmarkedet på Øvre Romerike, Nedre Romerike og Oslo Nord som oss. Vi ønsker å dele vår kunnskap og er opptatt av at våre kunder skal lykkes, enten om det er ved kjøp eller leie av næringseiendom.

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig