Romerike – et attraktivt marked

02/01/2019 Av Eivind Aursøy

Trykket i transaksjonsmarkedet på vei inn i 2019 er fortsatt høyt, og markedet er oversvømt av likviditet. Norges Bank har varslet en forsiktig økning av styringsrenten gjennom året. Første økning kan komme allerede nå i mars. 12 måneders KPI pr. desember 2018 var på 3,5%, noe som er over inflasjonsmålet på 2,0%. Spørsmålet er om økningen i rentene kommer til å påvirke prisingen av næringseiendom i negativ retning? Vi tror ikke det. Fortsatt øker leiene mer enn økningen i rentene, hvilket taler for fortsatt høy etterspørsel etter gode investeringsobjekter.

Realnytt 01 2019

Aktivitetsnivået for næringseiendom på Romerike i 2018 var svært høyt. Som forventet landet vi vårt beste år noensinne både hva gjelder antall transaksjoner, omsetning og i bunnlinjen.

Trykket i transaksjonsmarkedet på vei inn i 2019 er fortsatt høyt, og markedet er oversvømt av likviditet. Norges Bank har varslet en forsiktig økning av styringsrenten gjennom året. Første økning kan komme allerede nå i mars. 12 måneders KPI pr. desember 2018 var på 3,5%, noe som er over inflasjonsmålet på 2,0%. Spørsmålet er om økningen i rentene kommer til å påvirke prisingen av næringseiendom i negativ retning? Vi tror ikke det. Fortsatt øker leiene mer enn økningen i rentene, hvilket taler for fortsatt høy etterspørsel etter gode investeringsobjekter.

Utfordringene vil i 2019, som de har vært i de foregående årene, være at det er for få objekter for salg.

Leiemarkedet er stabilt, slik det alltid har vært her på Romerike, men vi forventer en økende interesse for kombinasjonsbygg i året som kommer. Store deler av Groruddalen er under konvertering til boliger, slik at bedriftene her trenger å etablere seg på nye steder. Mest naturlig for de fleste av disse er å flytte nordover. I første omgang forventer vi at etterspørselen vil komme på de nedre delene av Romerike og videre oppover langs E6 til Jessheim/Gardermoen/Dal.

Vi ser nå at det er flere investorer som har posisjonert seg for den oppgangen vi forventer vil komme her de neste årene.

Kontakt oss om det er spørsmål om markedet på Romerike. Vi er 4 stk. lokalkjente næringsmeglere som gjerne stiller opp for en prat.


Eivind K. Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig