Vi går en spennende høst og vinter i møte

10/25/2022 Av Eivind Aursøy

Fra forrige utgave av REAL-NYTT har det skjedd store endringer i verdens finansmarkeder. Rentene har justert seg sakte, men sikkert videre oppover.

REAL NYTT HJEMMESIDE

Fra forrige utgave av REAL-NYTT har
det skjedd store endringer i verdens
finansmarkeder. Rentene har justert seg
sakte, men sikkert videre oppover. Her i Norge
ligger 10 års statsobligasjon i skrivende stund
på 3,31%, som er ca. 0,6 punkter opp siden
utgivelsen av vår juni-utgave. På børsen peker
pilene stadig nedover.

Det er stor urolighet som nå preger situasjonen
i verden; med krigen i Ukraina, økt inflasjon og
ustabilitet i finansmarkedene for å nevne noe.
Rentene øker, og det blir stadig flere innstramminger
i lånemarkedet. Vi ser at med dette
bakteppet har finansiering av næringseiendom
blitt vanskeligere.

Vår erfaring, fra de siste transaksjonene hos oss,
er at det fortsatt er godt med egenkapital hos investorene
og finansieringene har derfor stort sett
gått bra. Så til tross for bankenes økte krav om
egenkapital gjennomføres det heldigvis fortsatt
transaksjoner. Imidlertid må det sies, at vi ser
tydeligere nå enn tidligere, at avstanden mellom
kjøper og selgers prisforventning øker.
Med de tette renteoppgangene som ser ut til å
fortsette i tiden fremover, kan vi nok ikke forvente
noe annet enn at norsk økonomi vil bli svekket av
dette, som i verden for øvrig.

I utleiemarkedet kan leietakerne allerede nå
forvente at leien fra 1. januar 2023 trolig øker
med minimum 6,5%, eller mer? Spørsmålene
som nå melder seg, er om alle er solide nok til å
klare denne økningen, hvordan dette vil påvirke
ledigheten av lokaler, og videre hvilke utfordringer
kan utleierne forvente seg ved inngåelse av nye
leiekontrakter?

Gjennom de siste årene har det blitt omsatt
næringseiendom til stadig lavere yield. Flere av
eiendommene er solgt med forventninger om
oppjustering av fremtidige leienivåer. Mange
er omsatt med angitt potensial i form av en
fremtidig høyere utleiegrad og med forhåpning
om oppjustering av leienivåene. Vi tror at det kan
oppstå noen overraskelser på nedsiden her. Noe
som sannsynliggjør at kjøpere vil komme i en
bedre posisjon i transaksjonsmarkedet fremover
enn selgerne.

Vi ser med spenning frem til å følge utviklingen
i både transaksjons- og utleiemarkedet videre
utover vinteren og inn i 2023.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Her kan du lese hele Realnytt online