Vi går inn i spennende tider

04/08/2022 Av Eivind Aursøy

Vår forrige utgave av REAL-Nytt kom ut den 22. februar. Headingen var «Normalisert hverdag igjen». Retorikken var allerede da ganske tøff mellom Russland og Ukraina. De fleste av oss anså det allikevel sannsynlig med en diplomatisk løsning, som det mest trolige utfallet på krisen. Slik ble det imidlertid ikke.

Bilde Realnytt 02 2022

Vår forrige utgave av REAL-Nytt kom ut den 22. februar. Headingen var «Normalisert hverdag igjen». Retorikken var allerede da ganske tøff mellom Russland og Ukraina. De fleste av oss anså det allikevel sannsynlig med en diplomatisk løsning, som det mest trolige utfallet på krisen. Slik ble det imidlertid ikke.

Nå stiller vi oss spørsmålet om hvordan krigen i Ukraina på sikt vil påvirke transaksjonsmarkedet for næringseiendom hos oss her i Norge, og hvor «normalisert hverdag» vi egentlig vil få fremover?

Ved krigsutbruddet gikk oljeprisen rett til topps. I skrivende stund har den igjen falt tilbake til nivået før krigen. Energiprisen og prisen på drivstoff er forventet å holde seg på et høyt nivå også videre fremover. Dette vil være en god bidragsyter til at det går svært godt i norsk økonomi. Noe vi merker med økende press på priser og lønninger. I tillegg opplever vi stor mangel på arbeidskraft. Det anslås en lønnsvekst opp imot 4% i år. Dette er høyt og markedet har tro på at vi ligger an til en styringsrente på 2,5% innen utgangen av 2023. Inflasjonen leder an og presser på mot en økning av rentene.

I bakgrunnen lurer «stagflasjons-spøkelset», med en enda høyere inflasjon og utsikter for økende arbeidsledighet. Dette er heldigvis ikke slik det ser ut i Norge pr. i dag. Med dette «bakteppet» ser vi at det kan ligge an til å bli noe tøffere med finansiering fremover. Markedet er heldigvis fortsatt meget likvid, men det kommer signaler på at det begynner å stramme seg noe til. Investorene er noe mer avventende og søker i større grad etter eiendommer med en god og trygg kontantstrøm. Risikovilligheten er ikke lenger på samme nivå som den var for bare noen måneder siden.

Slik det ser ut nå, er det trolig at i tillegg til de renteøkningene som ventes, så vil også egenkapitalkravet ved kjøp av næringseiendom bli noe høyere. Uansett, næringseiendom har gjennom tidenes kriser stort sett har klart seg bedre enn andre aktivaklasser. De gode kjøpene finnes det heldigvis fortsatt mange av i markedet.

Eivind Kjølsvik Aursøy
Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig

Her kan du lese hele Realnytt online