Vi går mot tidenes beste transaksjonsår og leie-takerne er på vei tilbake

09/22/2021 Av Eivind Aursøy

Allerede i første halvår hadde samlet transaksjons-volum i Norge passert 72 milliarder, og høsten 2021 ser ut til å bli meget aktiv. En samlet bransje er nå rimelig sikre på at vi topper 2015, der trans- aksjonene samlet endte på 129 milliarder.

RealNytt 04 2021

Allerede i første halvår hadde samlet transaksjons-volum i Norge passert 72 milliarder, og høsten 2021 ser ut til å bli meget aktiv. En samlet bransje er nå rimelig sikre på at vi topper 2015, der trans- aksjonene samlet endte på 129 milliarder.

Markedet oversvømmes fortsatt av likviditet og inves-torene er svært aktive. Det omsettes næringseiendom-mer til stadig høyere priser. Spesielt merker vi nå en økende interesse fra mange av de største aktørene, som tidligere ikke har hatt spesiell fokus på Romerike. Disse ønsker gjerne å kjøpe både enkeltvise eiendommer, men også større porteføljer. Vår investordatabase teller nå ca. 865 investorer. Dette er et stort antall i forhold til hva vi hadde registrert for bare noen få år siden.

Vi forventer stort volum av transaksjoner utover høsten og arbeider i disse dager med ferdigstillelse av prospekter på over 10 eiendommer som skal ut i markedet. Noen av disse er; Industrivegen 6, Fetveien 307 og Svarstadvegen 9. Det vil ikke overraske oss om det på flere av disse eiendommene vil bli vist stor interesse og at det kan forventes heftige budrunder.

I utleiemarkedet er det spesielt hyggelig å se at etter-spørselen igjen er tilbake etter en periode der mange har vært tilbakeholdne med å ta beslutninger. Størst etterspørsel er det etter kombinasjonseiendommer, men også leietakere til kontorlokaler er igjen tilbake
i markedet.

Vi har nå mottatt tallene som viser at det p.t. i Løren-skog er ca. 6 100 færre kvadratmeter ledig enn ved forrige telling i desember 2020. Dette av et samlet areal på ca. 784 000 kvm. Ledigheten i Lørenskog er på lave 1,9%, som i prinsippet er å regne som “fullt utleid».

I Lillestrøm kommune, i det som tidligere var Skedsmo kommune, viser opptellingen at det er ledig ca. 40 000 kvm mer av et samlet areal på 1 967 000 kvm. I hoved-sak skyldes dette ledigstillelse av et stort kombibygg, og er ikke nødvendigvis et bilde av en trend mot høyere ledighetsgrad. Det bemerkes at det er kommet til noen nye bygg fra forrige telling. Ledigheten her er målt til kun 3,9%.

Ved spørsmål om utleie- eller transaksjonsmarkedet, så kontakt oss gjerne.

 

Eivind K. Aursøy

Næringsmegler MNEF SN
Daglig leder og Fagansvarlig