AULI/NES – Solid og fullt utleid kontantstrømeiendom med utviklingspotensial – Haga Næringspark

Les mer om eiendommen

Inneholder

Haga Næringspark ble opprinnelig oppført som et teglverk, men produksjonen på eiendommen ble avsluttet på 1980-tallet. Bebyggelsen består av ca. 9.625 kvm bygningsmasse samt tilhørende eiet tomt på ca. 60 672 kvm. I tillegg er det også oppført en separat kontorbygning, som p.t. benyttes til boligformål.

LEIEINNTEKTER:
Leieinntekter pr. 01.01.2022 utgjør ca. kr 3 599 831,- eks. felleskostnader og mva. Vektet gjenværende leietid ca. 9 år. Det er flere solide leieforhold i eiendommen hvor eiendommens største leietaker, AF Gruppen AS, leier ca. 41%. Deres leiekontrakt utløper 30.06.2035 med opsjon til fornyelse på 10+10+10 år på samme vilkår.

PLANSTATUS:
Dagens regulering tillater oppføring av næringsbebyggelse innen lettindustri, verksted, import/engrosvirksomhet, transport, lager, service- og håndverk samt kontorer knyttet til denne virksomheten.

POTENSIAL:
Dagens bygningsmasse ligger under delområde 1 med BYA=40%, og tilhørende tomt ligger under delområde 2 med BYA= 60%. Dette betyr god mulighet for videre utvikling av eiendommen. Megler har ikke foretatt ytterligere mulighetsstudie og kjøper må selv kontakte Nes kommune for å undersøke hva som er mulig å utvikle på eiendommen.

BELIGGENHET:
Eiendommen ligger midt mellom Sørumsand og Årnes, ca. 12 km sydvest for Årnes, som også er kommunesenteret i Nes kommune. Det er ca. 3 km til Rånåsfoss og ca. 20 km til E6 på Lindeberg (i Lillestrøm kommune). Området har direkte adkomst fra RV 175 (Hagavegen) og FV 476 (Aulivegen). Områdene rundt eiendommen består av spredt boligbebyggelse og LNF-områder.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Salg av Haga Næringspark AS, som hjemmelshaver til gnr. 199, bnr. 103 i Nes kommune.
Bygg ca. 9 625 kvm BTA, oppført ca. 1960-1965.
Eiet tomt på ca. 60 672 kvm.
Årlig leieinntekt ca. kr 3 599 831,- eks. felleskostnader og mva.
Vektet gjenværende leietid ca. 9 år.
Eiendommen er regulert til byggeområde for industri/lager.
Avsatt til nåværende næringsbebyggelse i kommuneplan.
Eiendommen har meget gode adkomst- transport- og parkeringsforhold.
Flere kjøreporter, eksosavtrekk, oljeutskiller m.m.
Det er ikke utført takst av eiendommen.
Prisantydning: Kr 55 000 000,- (som grunnlag eiendomsverdi).

Beliggenhet

Avstander:
Årnes: Ca. 11,6 km.
Rånåsfoss: Ca. 3,5 km.
Sørumsand: Ca. 11,5 km.
Frogner/E6: Ca. 20 km.
Kløfta: ca. 20 km.
Jessheim: Ca. 27 km.

Nærmeste lokaltog fra Auli stasjon, kun ca. 2,4 km fra eiendommen.

Kort vei til buss, fra Aulitoppen busstopp, som ligger i Hagavegen.

Tomten

Bruksnavn "Tegleverkstomta". Alternativ adresse er Aulivegen 25 og 27

Tomt kvadratmeter

60 672

Ansvarlig megler

Rune Eide

Adresse:

Hagavegen 235. 1929 Auli

Type lokale


Produksjon/Industri

Areal

9625 m2 - 9625 m2

Bruttoareal

9625 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Rune Eide

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rune@real.no

Telefon: (+47) 67917656