Høytlager og kontor – Kun få min. utenfor Årnes sentrum – God parkeringsdekning

Les mer om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 1100 kvm Lager
2. etg: 400 kvm Kontor
2. etg: 530 kvm Kontor

Inneholder

Kun et par minutter utenfor Årnes sentrum har vi for utleie en lagerhall på ca. 1 100 kvm og ca. 930 kvm kontorlokaler (ca. 400 kvm eksklusivt areal).

Det er god adkomst inn til eiendommen, samt store og gode utearealer for manøvrering og parkering, også for større kjøretøy. Byggets leietakere har adgang til gode felles fasiliteter som garderober, badstue, dusj m.m.

Store deler av eiendommen er utleid hvor Minera AS, Nes kommune, LettButikk AS og privat bedriftshelsetjeneste er blant leietakerne. Ullensaker Ved har også nylig inngått leieavtale i eiendommen med ca. 3 500 kvm lager og noe kontor i tillegg til store utearealer.

LAGER, leies ut samlet til 1 leietaker
Høytlager på ca. 1 100 kvm med ca. 6m fri takhøyde. Rett på innsiden for kjøreportene (på venstre side) er det etablert en liten kontordel i 1. etasje samt en egen mesanin med pause/spiserom. Støpt såle, lite søyler, innkjøring utenfra via 2 stk. kjøreporter med hev/senk lasteramper.

Lagerarealer leies kun ut sammen med andel av kontor.

KONTOR, kan deles på flere leietakere
Ca. 400 kvm eksklusivt areal: Består av diverse kontorer i varierende størrelser, møterom, showrom, rekvisitalager m.m.

Fellesareal, ca. 530 kvm: Store og gode fellesarealer i eiendommen som består av kantine, garderober, badstue, dusj, flere toaletter, hc-wc m.m.

Kontorlokalene er relativt nyoppusset og fremstår med god standard. Det er utstrakt bruk av glass mellom kontor og fellesarealer i tillegg til store vinduer ut mot tomten. Dette er med på å gi meget gode lys- og arbeidsforhold. Ytterligere tilpasninger kan være mulig etter nærmere avtale med utleier.

Diverse opplysninger:
God beliggenhet rett utenfor Årnes sentrum.
Enkel adkomst og god parkeringsdekning.
Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme i kontordelen.
Innlagt fiber til bygget med mulighet for oppkobling mot både Telenor og Broadnet.
Det er ikke etablert oljeutskiller i lokalene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablerte Årnes Næringspark kun få minutter fra Årnes sentrum. Kort avstand til etablert boligbebyggelse. Årnes er en av Nes kommunes viktigste handelssentrum, i tillegg til å ha noe småindustri og servicevirksomhet.

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass ligger Nes kommune sentralt, og uten særlig sjenerende flystøy. Nes kommune står foran store utfordringer i en tid med kraftig vekst i folketallet. Årnes med sitt særpreg og unike kvalitet ligger i kontakten med kulturlandskapet, Glomma og jernbanestasjonen med den tilhørende bevaringsverdige stasjonsbebyggelsen.

Tomt kvadratmeter


Off. kommunikasjon

Kort vei til buss, tog fra Årnes sentrum.

Ansvarlig megler

Rune Eide

Adresse:

Folmovegen 52. 2150 Årnes

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

400 m2 - 2030 m2

Bruttoareal

2030 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Rune Eide

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rune@real.no

Telefon: (+47) 67917656