Høytlager og kontor – Kun få min. utenfor Årnes sentrum – God parkeringsdekning

Les mer om eiendommen

Inneholder

Kun et par minutter utenfor Årnes sentrum har vi for utleie 4 stk. lagerhaller på tilsammen ca. 4 532 kvm og ca. 1 035 kvm kontorlokaler (425 kvm eksklusivt areal). Det er god adkomst inn til eiendommen, samt store og gode utearealer for manøvrering og parkering, også for større kjøretøy. Byggets leietakere har adgang til gode felles fasiliteter som garderober, badstue, dusj m.m.

Store deler av eiendommen er utleid hvor Minera AS, Nes kommune, LettButikk AS og privat bedriftshelsetjeneste er blant leietakerne.

LAGER 1, leies ut samlet til 1 leietaker
Høytlager med ca. 6m fri takhøyde på ca. 3 432 kvm. Lokalet er inndelt med 3 stk. separate lagerhaller (godkjente brannceller) med intern kjøreport imellom. Støpt såle, lite søyler, ca. 6m fri takhøyde. Helt bakerst i ene lagerhallen er det etablert et lite hyllelager og kontor med interntrapp til liten mesanin. Innkjøring utenfra via 2 stk. kjøreporter med hev/senk lasteramper.

LAGER 2, leies ut samlet til 1 leietaker
Høytlager med ca. 6m fri takhøyde på ca. 1 100 kvm. Rett på innsiden for kjøreportene (på venstre side) er det etablert en liten kontordel i 1. etasje samt en egen mesanin med pause/spiserom. Støpt såle, lite søyler, ca. 6m fri takhøyde i lager. Innkjøring utenfra via 2 stk. kjøreporter med hev/senk lasteramper.

Lagerarealer leies kun ut sammen med andel av kontor.

KONTOR, kan deles på flere leietakere
Ca. 425 kvm eksklusivt areal: Består av diverse kontorer i varierende størrelser, møterom, showrom, rekvisitalager m.m.
Fellesareal, ca. 610 kvm: Store og gode fellesarealer i eiendommen som består av kantine, garderober, badstue, dusj, flere toaletter, hc-wc m.m.

Kontorlokalene er relativt nyoppusset og fremstår med god standard. Det er utstrakt bruk av glass mellom kontor og fellesarealer i tillegg til store vinduer ut mot tomten. Dette er med på å gi meget gode lys- og arbeidsforhold. Ytterligere tilpasninger kan være mulig etter nærmere avtale med utleier.

Diverse opplysninger:
God beliggenhet rett utenfor Årnes sentrum.
Enkel adkomst og god parkeringsdekning.
Kan deles på flere leietakere.
Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme i kontordelen.
Innlagt fiber til bygget med mulighet for oppkobling mot både Telenor og Broadnet.
Det er ikke etablert oljeutskiller i lokalene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablerte Årnes Næringspark kun få minutter fra Årnes sentrum. Kort avstand til etablert boligbebyggelse. Årnes er en av Nes kommunes viktigste handelssentrum, i tillegg til å ha noe småindustri og servicevirksomhet.

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass ligger Nes kommune sentralt, og uten særlig sjenerende flystøy. Nes kommune står foran store utfordringer i en tid med kraftig vekst i folketallet. Årnes med sitt særpreg og unike kvalitet ligger i kontakten med kulturlandskapet, Glomma og jernbanestasjonen med den tilhørende bevaringsverdige stasjonsbebyggelsen.

Tomt kvadratmeter


Off. kommunikasjon

Kort vei til buss, tog fra Årnes sentrum.

Ansvarlig megler

Rune Eide

Adresse:

Folmovegen 52. 2150 Årnes

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

5567 m2 - 5567 m2

Bruttoareal

5567 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Rune Eide

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rune@real.no

Telefon: (+47) 67917656