KLØFTA – Utleid kombinasjonseiendom med et betydelig fremtidig utviklingspotensial

Les mer om eiendommen

Inneholder

Sentralt Kløfta har vi for salg 3 stk. næringsbygg og en enebolig på totalt 2 057 kvm, samt tilhørende eiet tomt på 8 104 kvm.

I 2021 ble eiendommen avsatt i kommuneplan for Ullensaker kommune til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Dette åpner for et betydelig fremtidig utviklingspotensial for bolig og næring. Arkitekt Ove Bøe AS har vært engasjert av selger for utarbeidelse av mulighetsstudie for utvikling av eiendommen. Her legges det opp til utnyttelse på ca. 33,33% BYA, med rekkehus, leiligheter og forretningslokale. Her er viktig faktorer på plass for å utvikle et godt boligområde. Det er gangavstand til tog, kjøpesenter, barnehager og skoler i alle trinn, samt en åpen og solrik beliggenhet med utsyn til Romeriksåsen.

Eiendommen har vært i eie av en familie siden 1950, og utviklet med næringsbebyggelse og en enebolig. Næringsdelen er tilnærmet fullt utleid og eneboligen er nylig lagt ut for leie gjennom Utleiemegleren.

Salget omfatter gnr. 15, bnr. 64, 79, 80, 85, 183, 184 og 316 i Ullensaker kommune. Trondheimsvegen 144 og 140 og Gamleveien 131 og 127, 2040 Kløfta.

Eiendommen består av følgende
Lager-/forretningsbygg på ca. 1 490 kvm - Utleid til Bilkomponenter AS og Autorada AS.
Takoverbygg med 2 stk. pumpestasjoner - Utleid til St1 Norge Automat AS.
Vaskehall på ca. 125 kvm - Utleid til Kløfta Bilhåndvask AS.
Verksted/lager ca. 155 kvm - Utleid til Kløfta Bilhåndvask AS.
Enebolig ca. 287 kvm - Dødsbo, nylig lagt ut for utleie.

Leieforhold
Det foreligger pt. 4 stk. leieforhold i næringseiendommen.
I underetasjen til lagerbygget er ca. 340 kvm ledig.
I lager/verksted benytter selger selv ca. 55 kvm som vil bli fristilt ved overtakelse.
Eneboligen er nylig lagt ut for utleie gjennom Utleiemegleren Jessheim.

Årlig leie for utleide lokaler samt estimert leie for ledige lokaler er ca. kr 2 398 000,-.

Prisantydning
Vi anser eiendommen å være et attraktivt investeringsobjekt i dagens marked. Den har en solid kontantstrøm, arealsammensetning som er etterspurt i leiemarkedet, flott beliggenhet i Norges raskest voksende kommune, og sist men ikke minst, et stort fremtidig utviklingspotensial til bolig og næring.

Prisantydning kr 42 mill + omkostninger.
Dette er salg av eiendom (ikke AS) med fullt oppgjør ved overtakelse.

Prospekt og visning
Kontakt oss visning av eiendommen samt fullstendig prospekt over salget.

Tomt kvadratmeter

8 104

Adresse:

Trondheimsvegen 140, 144 - Kløfta (m.fl). 2040 Kløfta

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2057 m2 - 2057 m2

Bruttoareal

2057 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Gunhild Smestad

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: gunhild@real.no

Telefon: (+47) 67917652