Kombinasjonseiendom på ca. 7 000 kvm og 12 246 kvm tomteareal – rett utenfor Skarnes sentrum

Les mer om eiendommen

Inneholder

Kombinasjonseiendom med store lagerhaller og gode parkeringsmuligheter. Kan fristilles kjøper eller delvis tilbakeleies av selger.

Eiendommen er familieeid og leietaker i eiendommen har således også vært på eiersiden. I utgangspunktet fraflytter leietaker eiendommen ved salg.

LEIEINNTEKT/LEIETAKER
Leietaker Scan-Light AS kan være villig til å tilbakeleie deler av eiendommen, for en periode, etter nærmere avtale med kjøper. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

BYGG
Eiendommen består totalt av 3 stk. bygg med en samlet bygningsmasse på ca. 7 040 kvm. Mellom lagerbyggene er det inngjerdet og overbygget uteområde på ca. 1 200 kvm. Det er god innkjøring til lagerhaller via flere kjøreporter. I lagerhaller er det også etablert lagermesaniner. Lite søyler i lager, noe som gir god og praktisk bruk at lokalene.

Eiendommen er oppført i 1975-1978 og noe oppgraderinger må påregnes.

Lagerhall A oppført 1975
Lager ca. 900 kvm BTA
Kontor ca. 90 kvm BTA
TOTALT ca. 990 kvm BTA

Lagerhall B oppført 1977
Ca. 800 kvm av lagerhall har takhøyde ca. 3,8m. Ellers ca. 6m takhøyde opp til tak.
Lagerhall ca. 2 950 kvm BTA
Lagermesanin m/ 2m t.h. ca. 2 000 kvm BTA
TOTALT ca. 4 950 kvm BTA

Lagerhall C oppført 1978
2 stk. lagerhaller ca. 1 110 kvm BTA

TOMT
Eiet tomt på ca. 12 246,6 kvm. Primært opparbeidet med asfalt. God adkomst og godt med p-plasser, også for større kjøretøy. Tomt i bakkant fremstår med naturlig vegetasjon.

Det er nettopp foretatt makebytte, med Sør-Odal kommune, av tomt med betegnelse gbnr. 40/475. Dette areal utgjør ca. 1 595,7 kvm av det totale tomtearealet.

PLANSTATUS
Eiendommen er regulert til industri og hører innunder reguleringsplan for Skarnes del 1 og 2.

BELIGGENHET
Eiendommen er beliggende i etablert næringsbebyggelse, rett utenfor Skarnes sentrum.
Skarnes har med sin nære beliggenhet til Gardermoen og Oslo opplevd større næringsaktivitet den senere tid. Dette illustreres bl.a. med hyppigere avganger på jernbane og buss, og økte boligpriser. Skarnes inneholder det meste av den kommersielle virksomheten og servicefunksjonene for Sør-Odal kommune.

Avstander
Skarnes stasjon: Ca. 1,7 km.
Kongsvinger: Ca. 22 km.
Vormsund: Ca. 21 km.
Jessheim: Ca. 37 km.
Kløfta: Ca. 40 km.
Gardermoen: Ca. 54 km.
Lillestrøm: Ca. 57 km.
Oslo sentrum: Ca. 74 km.

Tomt kvadratmeter

12 247

Adresse:

Industrivegen 6. 2100 Skarnes

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

7040 m2 - 7040 m2

Bruttoareal

7040 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Rune Eide

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rune@real.no

Telefon: (+47) 67917656