LAGER OG KONTOR TIL LEIE I BYGG UNDER OPPFØRING SENTRALT VED E6 I ØRN NÆRINGSPARK – Innflytting nov/des 2022

Les mer om eiendommen

Arealspesifikasjon

1. etg: 58 kvm KONTOR
1. etg: 273 kvm LAGER
1. etg: 350 kvm LAGER
2. etg: 117 kvm KONTOR
2. etg: 204 kvm LAGERMESANIN (kan etableres)

Inneholder

Real Næringsmegling AS har i oppdrag å leie ut lager fra 273 - 827 kvm og kontor fra 58 -175 kvm, i nytt bygg i Vognvegen 43, i ØRN Næringspark på Dal i Eidsvoll kommune.

Idèhus Romerike, gjennom Vognvegen 43 AS, er eier og utvikler av eiendommen. De skal selv flytte sitt kontor fra Jessheim Næringspark til eiendommen.

Vi søker seriøse aktører innen håndverk, lager, salg, industri, engros, produksjon, service, entreprenører- og anleggsbedrifter m.fl. som ønsker å etablere seg i nye og moderne lokaler. Det er også et mål at aktørene i eiendommen skal skape gode arbeidsplasser og dra synergier på hverandre. Utleier er en erfaren eiendomsutvikler som vil tilstrebe å tilrettelegge og drifte eiendommen til beste for sine leietakere.

Følgende lokaler er ledig:
1. etg. lager ca. 354 kvm BTA m/kjøreport
1. etg. lager ca. 262 kvm BTA (kan deles på 186 kvm og 76 kvm) m/felles kjøreport
1. etg. kontor ca. 59 kvm BTA
2. etg. kontor ca. 118 kvm BTA
Sum ca. 793 kvm BTA

Lokalene leies ut samlet eller hver for seg.

Fellesareal:
Eiendommens fellesareal består av stort felles møterom på ca. 35 kvm, 4 stk. wc, 2 stk. HC-wc, renholdsrom, teknisk rom, gangareal og heis.

Standard:
Lokalene leveres klare for innflytting med normal kontor og lagerstandard etter nærmere avtale. Ved inngåelse av leiekontrakt ila. kort tid, vil planløsninger i vedlagte tegninger kunne endres og tilpasses etter nærmere avtale.

Parkering:
Totalt ca. 21 stk. parkeringsplasser på eiendommen.
Leie av p-plasser avtales nærmere.
Mulighet for el-lader.

Tomt:
Flat tomt på ca. 3 630 kvm med direkte innkjøring fra Vognvegen.
Opparbeides med permeabelt dekke (for bedre overvannshåndtering) samt noe grøntareal i tomtens yttergrenser.

Diverse opplysninger:
Ventilasjon og kjøling i kontorlokaler.
Ventilasjon i lager etter behov.
Kjøreporter (4,5m*4,5m).
Takhøyde lager til drager ca. 5,4m og til himling ca. 6,7m.
Mulighet for profilering på byggets fasade etter nærmere avtale.
Egen strømmåler (undermåler) til det enkelte leieareal.
Felles stort møterom i eiendommen.
Overtakelse Januar 2023
Vi gjør oppmerksom på at lokalene ikke leies ut til vaskehall eller verksted.

Betingelser:
Leie lager m/normal standard kr 1 100,- pr. BTA kvm/år.
Leie kontor m/normal standard kr 1 600,- pr. BTA kvm/år.
Felleskostnader er estimert til ca. kr 120,- pr. BTA kvm/år.
Eget forbruk av strøm betales av leietaker iht. måler.
Leietid fra 5 -15 år.
Sikkerhetsstillelse/garanti 6 mnd. leie og fk.
(MVA. tilkommer på alle oppgitte priser).

Annet:
Vi gjør oppmerksom på at det i Vognvegen 19 (naboeiendom) er mulighet for å leie tomt til lagring, parkering, oppstilling mm. Konferer nærmere med megler.

Beliggenhet

ØRN Næringspark ligger sentralt plassert langs E6 rett nord for Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen på Dal i Eidsvoll kommune.

Eiendommen har en meget god beliggenhet i næringsparken med Toyota, Stenberg & Emilsen AS, Ole M. Almeli AS, Ørn Vask og renseri, Mylift, Riis Bilglass m.fl. som naboer. Øvrige virksomheter i parken er i hovedsak bil- og maskinrelatert samt håndverksbedrifter.

Det tar ca. 7 min. med bil til Jessheim, 14 min. til Oslo Lufthavn, 24 min. til Skedsmokorset og 54 min. til Hamar.

NSB Gardemobanen går gjennom kommunen med god forbindelse og mange avganger til Oslo.

Dal togstasjon ligger ca. 4 minutter unna med bil og Eidsvoll Verk togstasjon ligger ca. 6 minutter unna med bil.

Avstander:
Oslo Lufthavn: Ca. 18 km.
Jessheim: Ca. 17 km.
Kløfta: Ca. 22 km.
Lillestrøm: Ca. 39 km.
Dal: Ca. 2 km.
Råholt: Ca. 3 km.
Minnesund: Ca. 19 km.

Tomt kvadratmeter

3 629

Adresse:

Vognvegen 43. 2072 Dal

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

58 m2 - 1002 m2

Bruttoareal

1002 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Gunhild Smestad

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: gunhild@real.no

Telefon: (+47) 67917652