Nærings- og boligbygg med fremtidig utviklingspotensial – sentralt langs RV4 i Hakadal.

Les mer om eiendommen

Inneholder

Hadelandsveien 1261 er beliggende i et godt etablert bo- og sentrumsområde ved Ånebysenteret. Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter.

BYGG:
Kombinasjonsbygg på ca. 242 kvm BTA, samt garasje på ca. 70 kvm. Selger opplyser at bygningen opprinnelig ble brukt til forretning i 1. etasje, og bolig i 2. etasje. Det ene lokalet i 1. etasje brukes fremdeles til forretning og er utleid til asiatisk matvareforretning. Resterende del av bygget er i bruk til bolig (leiligheter).

TOMT:
Eiet tomt på ca. 3 192 kvm. Tomten er tilnærmet flat, og består av plen, trær/busker og naturlig vegetasjon. Eiendommen har gode parkeringsforhold og enkel og oversiktlig adkomst direkte fra RV4 (Hadelandsveien).

LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKT:
Eiendommen er p.t. utleid med 3 stk. leieforhold og 2 stk. inngåtte leiekontrakter. Selger bruker selv de to leilighetene i 2. etasje. Årlig leieinntekt ca. kr 402 000,-.
Inngåtte leiekontrakter har 3 mnd. gjensidig oppsigelse. Dagens leietakere melder at de ønsker å fortsette leieforholdet når eiendommen er solgt.

PLANSTATUS OG POTENSIAL:
Eiendommen inngår som en del av fremtidige sentrumsplaner for Åneby i kommuneplanens arealdel, men fremstår i dag som uregulert. Megler har dog ikke foretatt noe mulighetsstudie over hva som kan være mulig å utvikle på eiendommen. Vi oppfordrer interessenter å gjøre sine egne beregninger ut fra de føringer som er gitt fra Nittedal kommune.

BELIGGENHET:
Eiendommen ligger på Åneby i Nittedal kommune, i et veletablert boligområde bestående av diverse småhusbebyggelse. Meget gode muligheter for friluftsaktiviteter både sommer og vinter, samt kort vei til marka med tur- og rekreasjonsmuligheter året rundt. Det er gangavstand til nærmeste bussholdeplass, og ca. 1 km til Åneby stasjon med togforbindelse til bl.a. Oslo S.
Det er ellers kort vei til Nittedal og Hakadal, samt Oslogrensen. Det er flere servicetilbud i nærområdet som bl.a. Meny, apotek, frisør, og cafe m.m.

Avstander:
Gangavstand til Åneby sentrum.
Hakadal ca. 3 km.
Nittedal ca. 6 km.
Skytta næringspark ca. 12 km.
Lillestrøm sentrum ca. 21 km.
Oslo sentrum ca. 29 km.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Kombinasjonsbygg på ca. 242 kvm BTA + garasje på ca. 70 kvm.
Eiet tomt på ca. 3 192 kvm.
Beliggende i etablert bolig- og sentrumsområde.
God adkomst fra R4 (Hadelandsveien).
Eiendommen ligger p.t. i uregulert område.
Avsatt til sentrumsformål - fremtidig i kommuneplan.
Det anses å være gode utviklingsmuligheter på sikt.
Eiendommen blir delvis ryddet og rengjort før overtakelse.
Takst/prisantydning: Kr 12 000 000,- + omkostninger.

Tomt kvadratmeter

3 192

Adresse:

Hadelandsveien 1261. 1484 Hakadal

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

242 m2 - 242 m2

Bruttoareal

242 m2

Fasiliteter
Garasje/P-plass

Kontakt megler om denne eiendommen

Morten Kim Pedersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: morten@real.no

Telefon: (+47) 92872303