Råholt: Kombinasjonslokale på ca. 2920 kvm. BTA over ett plan – Kan deles opp i mindre enheter – Kort vei til E6

Les mer om eiendommen

Inneholder

Kombinasjonslokale over ett plan bestående av lager, produksjon og kontor kort vei til Råholt sentrum.

Eiendommen består av ett kombinasjonsbygg på totalt ca. 2 920 kvm., samt tilhørende eiet tomt på ca. 8 311 kvm. Arealene består av kontorer, møterom, WC/dusj/garderober, kantine, verksted, demorom, lager, lager/produksjon og kaldtlager. Eiendommens utforming og inndeling gjør det mulig og enkelt tilpasse arealene til flere leietakere.

Utleier bruker i dag lokalene til egen drift, men det er både mulig for dem å benytte seg av et mindre areal eller å frigjøre hele arealet dersom det er behov for dette. Det vil derfor være mulig for en ny leietaker å leie et mindre, men en hensiktsmessig del av lokalene.

Eiendommen grenser primært til nærliggende boligbebyggelse og har en god beliggenhet rett på utsiden av Råholt sentrum som over flere år har vært et område i sterk vekst.

NØKKELOPPLYSNINGER
God beliggenhet rett på utsiden av Råholt sentrum.
Kombinasjonsbygg over ett plan på ca. 2 920 kvm.
Eiet tomt på ca. 8 311 kvm.
Det er godt med parkering på eiendommen.
Det er mulig å leie et mindre areal, forutsatt at oppdelingen er hensiktsmessig for eiendommen
Eiendommen er regulert til industri.
Eiendommen er å anse som fullt utviklet iht. dagens regulering.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Råholt i Eidsvoll kommune, med kort vei til Råholt sentrum og ikke minst E6.

Råholt med sine ca. 14 tusen innbyggere, ligger i sørlig del av Eidsvoll kommune nær E6, og er et av de områder som har opplevd stor vekst og tilflytting i forbindelse med hovedflyplass på Gardermoen. Store boligområder i og syd for sentrum er utviklet. Det pågår planarbeid for en ny sentrumsplan for Råholt, som vil åpne opp for stor utbygging i strekningen mot og rundt togstasjonen. Det foreligger blant annet planer for massiv boligutvikling på Lundsjordet som ligger ved stasjonen.

Tomt kvadratmeter

8 311

Off. kommunikasjon

Meget gode togforbindelser mot Oslo Lufthavn og Oslo, fra Eidsvoll Verk stasjon. Det tar kun 30 min. til Oslo og 5 min. til flyplassen. I tillegg gode bussforbindelser i Trondheimsvegen/FV1551.

Standard

Dagens eier opplyser at vedlikehold og oppgraderinger er gjort fortløpende etter behov.

Adresse:

Haugvegen 72. 2070 Råholt

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2920 m2 - 2920 m2

Bruttoareal

2920 m2

Fasiliteter
Garasje/P-plass
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Kantine
Kjøreport

Kontakt megler om denne eiendommen

Morten Kim Pedersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: morten@real.no

Telefon: (+47) 92872303