TIL LEIE: Oppstillingstomt på ca. 3 500 kvm til leie. Kort vei fra motorvei E6 på Hvam.

Les mer om eiendommen

Inneholder

Tomten er pukket og klar for oppstilling av lastebiler, maskiner og utstyr. God adkomst fra Trondheimsveien. Det søkes fortrinnsvis etter en leietaker til hele området.

MRK: TOMTEN SKAL LEIES UT, IKKE SELGES

Beliggenhet

Tomten ligger med innkjøring fra Trondheimsveien sentralt ved Hvam-krysset. Se kart.

Bebyggelsen

Eiendommen er ikke bebygd.

Tomten

Tomten er på ca. 3 500 kvm. Flat, grovpukket og avrettet. Den blir ferdig komprimert før overlevering. Utleier er innstilt på å gjøre eventuelle tilpasninger om dette er nødvendig? Tomten er ikke tilknyttet vann/avløp eller elekrisitet. Kan kun benyttes som oppstillingsplass.

Tomt kvadratmeter

3 500

Adkomst

Adkomst via asfaltert vei.

Off. kommunikasjon

Buss i Trondheimsveien og kort vei til Bussterminalen på Hvam/Olavsgaard Hotel.

Regulering

Tomten ligger i LNF-område.

Overtakelse

Ledig for omgående overtakelse.

Adresse:

Holtveien 101. 2007 Kjeller

Type lokale

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Eivind Kjølsvik Aursøy

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: eivind@real.no

Telefon: (+47) 67917655