TIL SALGS: Tilnærmet fullt utleid boligbygg med utviklingspotensial på Fjellfoten – Et etablert boligområde nær Årnes sentrum

Les mer om eiendommen

Inneholder

Fullt utleid boligbygg regulert til frittliggende småhusbebyggelse i et meget barnevennlig og veletablert boområde på Fjellfoten.

Eiendommen består p.t. av ett boligbygg på ca. 1 081 kvm BTA samt eiet tomt på ca. 3 654 kvm. Salg av Eiendommen skjer gjennom salg av samtlige aksjer i Helse & Sosialbygg Nes AS (Selskapet).

Eiendommen ligger godt plassert i den eldste delen av boligområdet på Fjellfoten, et område som p.t. er under stor utvikling. I den nye delen er det stor aktivitet med oppføring av nye boliger og etablering av infrastruktur for veier, gangveier og grøntarealer.

Det foreligger p.t. 17 stk. leieforhold i eiendommen hvor alle leiekontraktene er all inclusive . Flere av leiekontraktene har kort varighet og 1 mnd. gjensidig oppsigelse. Utleide rom varierer derfor noe, men eiendommen er stort sett hele tiden fullt utleid. Årlig leie ca. kr 1 352 400,- (fullt utleid).

Boligbygget er oppført i 1960 og består av 21 stk. enkeltrom og 4 stk. mindre leiligheter + felles kjøkken, wc, dusj, oppholdsrom, vaskerom samt lager.

Arealene fordeler seg som følger:
U. etasje, ca. 456 kvm BTA: 4 stk. leiligheter, vaskerom, lager og teknisk rom.
1. etasje, ca. 377 kvm BTA: 10 stk. rom for utleie samt felles wc/dusj, wc og kjøkken.
2. etasje, ca. 248 kvm BTA: 11 stk. rom for utleie samt felles wc/dusj, wc og kjøkken.

Beliggenhet:
Fjellfoten er et meget barnevennlig, populært og veletablert boområde i Nes kommune. Tettstedet har ca. 1 224 innbyggere (pr. 01.01.2020) og ligger ca. 4,7 kvm fra Årnes sentrum. Området består i hovedsak av enebolig- og småhusbebyggelse. Her er det etablert barneskole og barnehage samt gode friluftsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Utviklingspotensial:
Ved utvikling av eiendommen forutsettes det at eksisterende bygningsmasse rives. I 2020 søkte selger om rammetillatelse for utvikling av tomten hvor det ble gitt godkjennelse for oppføring av nye bolighus i to etasjer. Denne rammetillatelse kan benyttes videre av ny eier, dersom forutsetningene i tillatelsen følges. Rammetillatelsen følger vedlagt fullstendig prospekt. Vi anbefaler interessenter og selv undersøke mulig utviklingspotensial.

Vi anser markedet for salg av leiligheter og småhus på Fjellfoten som godt. Her flytter folk internt fra eldre eneboliger og til mindre og lettstelte nye boliger. Det er også tilflytning til området fra Nes, men også øvrig del av Romerike.

Planstatus:
Eiendommen er regulert til Frittliggende småhusbebyggelse, og avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplan for 2019 2030.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Beliggende i veletablert boligområde på Fjellfoten.
Nærhet til barnehage, barneskole, idrettsanlegg, skogen og flotte turområder.
Bygg: Ca. 1 081 kvm BTA, oppført 1960.
Tomt: Ca. 3 654 kvm.
Det foreligger p.t. 17 stk. leiekontrakter i eiendommen.
Årlig leie ca. kr 1 352 400,- (fullt utleid).
Salg av Helse & Sosialbygg Nes AS.
Regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
Prisantydning: kr 10 000 000,-

Tomt kvadratmeter

3 564

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Ansvarlig megler

Morten Kim Pedersen

Adresse:

Knattenlia 5 A-E. 2150 Årnes

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig

Areal

1181 m2 - 1181 m2

Bruttoareal

1181 m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Morten Kim Pedersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: morten@real.no

Telefon: (+47) 92872303