Utviklingstomt/eiendom til bolig – detaljregulering kreves – god adkomst og beliggenhet rett ved Blaker togstasjon

Les mer om eiendommen

Inneholder

Fossveien 1 ligger fint til i landlige og barnevennlige omgivelser, like ved Glomma og Blaker togstasjon.

Eiendommen har tidligere vært i bruk til Blaker aldershjem. P.t er det ingen drift i eiendommen, og hele bygningsmassen forutsettes revet for videre utvikling av tomten. Megler innehar ikke ytterligere teknisk informasjon om bygget. Selger av eiendommen er Lillestrøm kommune, og det er en forutsetning for salget at dagens bygningsmasse IKKE tas i bruk før riving.

TOMT:
Eiet tomt på ca. 4 450 kvm etter fradeling. Det vil fradeles areal til ny gang- og sykkelvei, samt areal som utgjør Meieriveien (kommunal veg). Oppgitt areal er således estimert.

Endelig oppmåling av tomteareal vil bli foretatt samtidig med detaljregulering av eiendommen. Hvor stor del av tomten som fradeles vil blant annet fastsettes i samarbeid med Statens Vegvesen.

PLANSTATUS:
Eiendommen er p.t. regulert til offentlig formål og hører innunder reguleringsplan for del av Blaker sentrum i Blaker herred. Avsatt til sentrumsformål i kommuneplan.
Det foreligger saksprotokoll fra Lillestrøm kommune, hvor det forutsettes at eiendommen blir regulert i tråd med de føringer som ligger i kommuneplanen og stedsanalyse for tettstedet Blaker . Det vil dog være opp til kjøper å prosjektere og fremme et detaljreguleringsforslag på eiendommen.

POTENSIAL:
Det er utarbeidet verdivurdering av eiendommen hvor det er lagt til grunn mulighet for å bygge blokkbebyggelse på 3 etasjer med til sammen ca. 66 leiligheter à ca. 69 kvm. Utvikling vil dog være avhengig av endelig tomteareal etter fradeling. Vi anbefaler interessenter å gjøre sine egne vurderinger ift. hva som er mulig å utvikle på eiendommen.

BELIGGENHET:
Eiendommen ligger fint til i et etablert og barnevennlig boligområde, på Blaker i Lillestrøm kommune, like ved Glomma. Området er godt utbygd med gang- og sykkelveier.

Adkomst til eiendommen fra Eidsvegen. Det er gangavstand til Blaker stasjon med bussforbindelser og ikke minst togforbindelse til bl.a. både Lillestrøm og Oslo.

Det er kun et par minutters gange til (ca. 500 m) Blaker Skanse kultursenter for området og et av flere kulturområder i Lillestrøm kommune. Blaker har skytterlag, samt et idrettslag med aktivitetstilbud innen blant annet ski, fotball og friidrett. Det er i tillegg kort vei til treningssenter, svømmehall og tennisanlegg. Høyt & Lavt aktivitetspark i Sørum ligger et kvarters biltur unna. Bjørkelangen, Lillestrøm by, Strømmen og Oslo ligger også godt innen rekkevidde.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Eiet tomt på ca. 4 450 kvm etter oppmåling.
Beliggende i etablert boligområde rett ved siden av Blaker togstasjon.
Trafo og høyspent ligger i området.
Rørnett for vann og avløp ligger på tomten.
Hele bygningsmassen forutsettes revet for videre utvikling av tomten.
Eiendommen blir ikke ryddet eller rengjort før overtakelse.
Takst/prisantydning: Kr 31 000 000,- + omkostninger.
Selger er Lillestrøm kommune.

Tomt kvadratmeter

4 450

Adresse:

Fossveien 1. 1925 Blaker

Type lokale

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Morten Kim Pedersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: morten@real.no

Telefon: (+47) 92872303